Báo cáo số 502/BC-THNVC báo cáo giám sát công tác đầu tư, trang sắm, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2016

Báo cáo số 500/BC-THNVC Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2017

Báo cáo số 499/BC-THNVC Báo cáo kết quả tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường trường học năm học 2017-2018

Báo cáo số 497/BC-THNVC Báo cáo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và kết quả triển khai thực hiện Luật trẻ em, nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017, chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017

Báo cáo số 495/BC-THNVC Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại Trường TH Nguyễn Văn Cừ năm 2017

Báo cáo số 492/BC-THNVC báo cáo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" tại Trường TH Nguyễn Văn Cừ năm 2017

Báo cáo số 356 Báo cáo tình hình khai giảng năm học 2017-2018

Báo cáo góp ý dự thảo Thông tư  tư quy định giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

Báo cáo thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017-2018

Báo cáo công tác bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu