Quyết định số 53/QĐ-THNVC ngày 22/02/2018 Quyết định Về việc Kiểm tra hồ sơ ăn bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội xuân 2018.

Quyết định số 50/QĐ-THNVC ngày 22/02/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên".

Quyết định số 23/QĐ-THNVC ngày 23/01/2018 Về việc kiểm tra nề nếp các lớp,  kiểm tra việc chấm chữa bài của giáo viên, sách vở, đồ dùng học tập của học sinh học kỳ II năm học 2017-2018

Quyết định số 19/QĐ-THNVC ngày 22/01/2018 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính năm 2018

Quyết định số 14/QĐ-THNVC ngày 16/01/2018 Quyết định Về việc công nhận các thí sinh đạt giải Hội thi "Hội khỏe Phù Đổng" cấp trường năm học 2017-2018

Quyết định số 06/QĐ-THNVC ngày 03/01/2018 Quyết định  Về việc kiểm tra toàn diện giáo viên, dự giờ thăm lớp giáo viên, chuyên đề, hội giảng mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Quyết định số 05/QĐ-THNVC ngày 03/01/2018 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV năm học 2017-2018

Quyết định số 527/QĐ-THNVC ngày 27/12/2017 Quyết định về việc thành lập hội đồng ra đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2017-2018

Quyết định số 525/QĐ-THNVC ngày 26/12/2017 Quyết định về việc công nhận các thí sinh đạt giải Hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường năm học 2017-2018

Quyết định số 514/QĐ-THNVC ngày 14/12/2017 Quyết định về việc thành lập hội đồng coi thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường năm học 2017-2018

Quyết định số 513/QĐ-THNVC ngày 14/12/2017 Quyết định về việc thành lập hội đồng coi thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường năm học 2017-2018

Quyết định số 507/QĐ-THNVC ngày 04/12/2017 Quyết định về việc kiểm tra toàn diện giáo viên, dự giờ thăm lớp giáo viên

Quyết định số 491/QĐ-THNVC ngày 06/11/2017 Quyết định về việc kiểm tra an toàn thực phẩm, y tế học đường, bảo hiểm y tế trường học 

Quyết định số 490/QĐ-THNVC Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm bài kiểm tra giữa kỳ I

Quyết định số 489/QĐ-THNVC Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi kiểm tra giữa kỳ I

Quyết định số 487/QĐ-THNVC Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra giữa học kỳ I

Quyết định kiểm tra nội bộ tháng 11/2017

Quyết định Về việc kiện toàn các thành viên trong tổ chuyên môn năm học 2017-2018

Quyết định về việc kiểm tra hồ sơ cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên; dự giờ thăm lớp giáo viên, kiểm tra toàn diện giáo viên tháng 10/2017 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu