KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018


Kế hoạch số 39/KH-THNVC ngày 05/02/2017 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018

Kế hoạch số 520/KH-THNVC ngày 19/12/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, pháo và "đèn trời"

Kế hoạch số 509/KH-THNVC ngày 04/12/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 của Việt Nam

Kế hoạch số 505/KH-THNVC ngày 01/12/2017 Kế hoạch tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học năm học 2017-2018

Kế hoạch số 504/KH-THNVC ngày 01/12/2017 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2017-2018

Kế hoạch số 503/KH-THNVC ngày 30/11/2017 Kế hoạch tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017

Kế hoạch số 494/KH-THNVC ngày 13/11/2017 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2017  

Kế hoạch số 488/KH-THNVC ngày 6/11/2017 Kế hoạch tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường trường học

Kế hoạch số 475/KH-THNVC ngày 27/10/2017 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm học 2017-2018

Kế hoạch số 456/KH-THNVC ngày 13/10/2017 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu năm học 2017-2018

Kế hoạch số 455/KH-THNVC ngày 13/10/2017 Kế hoạch phụ đạo học sinh tiếp thu bài chậm năm học 2017-2018

Kế hoạch số 454/KH-THNVC ngày 13/10/2017 Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm học 2017-2018

Kế hoạch số 451/KH-THNVC ngày 13/10/2017 Kế hoạch thực hiện đánh giá xếp hạng kết quả UDCNTT vào quản lý và dạy học năm học 2017-2018

Kế hoạch số 449/KH-THNVC ngày 12/10/2017 Kế hoạch thực hiện soạn, duyệt giáo án online năm học 2017-2018

Kế hoạch số 442/KH-THNVC ngày 10/10/2017 Kế hoạch thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập năm học 2017 – 2018

Kế hoạch số 430/KH-THNVC ngày 7/10/2017 Kế hoạch xây dựng trường học "An toàn về an ninh trật tự"

Kế hoạch số 428/KH-THNVC Kế hoạch Phối hợp với Công an phường Mạo Khê Xây dựng trường học  "An toàn về an ninh trật tự"Năm học 2017 – 2018

Kế hoạch số 427/KH-THNVC Kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường  năm học 2017-2018

Kế hoạch số 417/KH-THNVC Kế hoạch thực hiện chuyên đề cấp trường về đổi mới phương pháp dạy học và sinh hoạt chuyên môn năm học 2017 – 2018

Kế hoạch số 413/KH-THNVC Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức - Lao động  năm học 2017-2018

Kế hoạch số 412a/KH-THNVC Kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch tay – chân – miệng năm học 2017-2018

Kế hoạch số 410/KH-THNVC Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2017

Kế hoạch số 408/KH-THNVC Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018

Kế hoạch số 407/KH-THNVC Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục năm học 2017-2018

Kế hoạch số 406/KH-THNVC Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 

Kế hoạch số 405/KH-THNVC ngày 27/9/2017 Kế hoạch tổ chức hội thi "Viết chữ và trình bày bài đẹp" cấp trường năm học 2017-2018

Kế hoạch số 398/KH-THNVC ngày 27/9/2017 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017-2018

Kế hoạch số 394/KH-THNVC Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2017-2018

Kế hoạch số 393/KH-THNVC Kế hoạch khai thác, sử dụng và vận hành các phòng: Tin học, phòng học thông minh, phòng ngoại ngữ và các phòng chức năng năm học 2017-2018

 Kế hoạch số 391/KH-THNVC ngày 20/9/2017 Kế hoạch chỉ đạo hoạt động ngoài giờ năm học 2017-2018 

Kế hoạch số 383/KH-THNVC Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Kế hoạch số 380/KH-THNVC ngày 16/9/2017 Kế hoạch thực hiện dạy học sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh và giáo dục văn hóa giao thông trong trường tiểu học năm học 2017-2018

Kế hoạch số 376/KH-THNVC ngày 12/9/2017 Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm học 2017-2018

Kế hoạch số 364/KH-THNVC Kế hoạch Thực hiện sinh hoạt ngoại khóa năm học 2017 – 2018

Kế hoạch số 363/KH-THNVC Kế hoạch tìm hiểu các thành viên trong nhà trường 

Kế hoạch số 362/KH-THNVC Kế hoạch triển khai thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017-2018

Kế hoạch số 359a/KH-THNVC Kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày và dạy Tiếng Anh, Tin học năm học 2017-2018

 Kế hoạch số 359/KH-THNVC ngày 08/09/2017 Kế hoạch chỉ đạo lao động năm học 2017-2018 

Kế hoạch số 357/KH-THNVC ngày 08/09/2017 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học năm học 2017-2018

Kế hoạch số 334/KH-THNVC Kế hoạch khai giảng năm học 2017-2018

Kế hoạch số 318/KH-THNVC Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

Kế hoạch số 311/KH-THNVC Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đồ dùng và thiết bị dạy học     

Kế hoạch số 263/KH-THNVC Kế hoạch Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành các môn học và các hoạt động giáo dục Năm học 2016– 2017


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu