PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

Số:  25/TB-THNVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mạo Khê, ngày 6  tháng 2  năm 2017

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tng 02/2017

 

* Trọng tâm công tác  tháng 02/2017

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng  Xuân vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

- Tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

- Học tập kinh nghiệm tại một số di tích lịch sử tại Hà Nội

- Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Thực hiện giảng dạy chương trình thời khoá biểu tuần 20 đến tuần 22.

- Tham gia cuộc thi giải Toán bằng Tiếng Anh cấp thị xã, năm học 2016-2017;

 Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01

Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Trực trường

- CB, GV, NV

- BGH, CĐ, TTCM

02

- Khai xuân

- Học tập kinh nghiệm tại một số di tích lịch sử tại Hà Nội

- CB, GV, NV

03, 05

- Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Trực trường

- CB, GV, NV

- BGH, CĐ, TTCM

04

- Tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

- Họp chi bộ

- CB, GV, NV

- Đảng viên

05

- Đón đoàn họ Trần Việt Nam ở Quảng Ninh về dự lễ khai hội xuân Ngọa Vân năm 2017.

- Dự khai hội Chùa Ngọa Vân

- Đ/c Ngô Thị Ninh – Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng, CTCĐ

06

- Tổ chức học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu

- CB, GV, NV, HS toàn trường

08

- Dự Lễ khánh thành khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ dừng chân tại xã Hồng Thái Tây và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu 2017

- Hiệu trưởng, CTCĐ

09, 10

- Dự giờ chuyên đề giáo viên

- BGH, TTCM

14

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- BGH,GV toàn trường

16

- Tham gia cuộc thi giải Toán qua mạng bằng Tiếng Anh cấp thị xã, năm học 2016-2017.

- BGH, GV, HS dự thi

17-28

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp và kiểm tra nền nếp các lớp; Kiểm tra toàn diện giáo viên

- Ban kiểm tra nội bộ

27

- Tổ chức Rung chuông vàng cho HS khối 3

- CB, GV, HS

 

 Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử trường;

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Ngô Thị Ninh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu