PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

Số: 104/TB-THNVC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Mạo Khê, ngày 03 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Chương trình công tác tháng 04 năm 2017

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2017

- Thực hiện giảng dạy chương trình thời khoá biểu tuần 28 đến tuần 31.

- Tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thị xã, năm học 2016-2017;

- Tổ chức đưa HS tham gia thi IOE cấp quốc gia.

- Tổ chức chuyên đề cấp cụm phương pháp bàn tay nặn bột

- Tiếp tục tổ chức chuyên đề phòng học Tiếng Anh.

- Tổ chức chấm trang trí tủ sách lớp học và ngày hội đọc sách.

- Tiếp tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01

- Họp chi bộ; kết nạp Đảng viên

 

- Họp hội đồng sư phạm

 

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Bí thư; Đảng viên

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; CB, GV, NV.

03

- Dự hội nghị giao ban hiệu trưởng thường kỳ tháng 4/2017

- Đ/c Ngô Thị Ninh – Hiệu trưởng

04

- Sáng: Tổ chức cho học sinh khối 4-5 thi giữa học kỳ II năm học 2016-2017

- Chiều: Tổ chức Hội nghị chuyên đề cụm IV

- Hội đồng thi

 

-BGH, đ/c Lương, TTCM, GV TA, GV cốt cán

05

- Tổ chức chấm bài cho học sinh khối 4-5 thi giữa học kỳ II năm học 2016-2017

- Hội đồng thi

 

06

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

- CB, GV, NV và HS

07-13

- Dự giờ và kiểm tra hồ sơ cá nhân và các đoàn thể.

- Ban kiểm tra nội bộ

10 - Rung chuông vàng - BGH, GV, HS khối 4

14

- Tổ chức chuyên đề phòng học Tiếng Anh và chuyên đề Tiếng Việt 1

- CB, GV

15

- Học sinh tham gia thi IOE cấp quốc gia tại Hạ Long

- Học sinh dự thi; BGH, GV đưa học sinh đi.

17 - Tặng quà cho học sinh khuyết tật - BGH, Hội chữ thập đỏ trường
18 - Thi trưng bày tủ sách lớp học - BGH, GV, HS

19-22

- Tham dự thi lý thuyết và thực hành Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp thị xã.

- GV dự thi

21

- Chiều: Tổ chức chấm trang trí tủ sách lớp học và ngày hội đọc sách

- BGH, GV, HS

24-28

- Tiếp tục dự giờ và kiểm tra hồ sơ cá nhân và các đoàn thể.

- Ban kiểm tra nội bộ

25 - Thi "Thuyết minh viên giỏi" - BGH, GV, HS

29-30

- Nghỉ lễ 30/4

- CB, GV, NV và HS

        - Ngoài lịch công tác nêu trên CB, GV, NV của trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo đột xuất của các cấp: UBND phường Mạo Khê; Phòng GD&ĐT thị xã, UBND thị xã; Sở GD&ĐT...

        - Để biết được Lịch công tác chi tiết theo tuần của Ban Giám hiệu cán bộ, giáo viên, nhân viên truy cập qua địa chỉ sau:http://dongtrieu.edu.vn/lich-cong-tac/-/CAL/51800/truong-th-nguyen-van-cu.html

 Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử trường;
- Các tổ CM;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

Ngô Thị Ninh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu