Asset Publisher

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”

Nhằm tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 28/03/2018 trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018" tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.


   

 Đồng chí Ngô Thị Ninh- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường  triển khai kế hoạch và phát động cuộc thi

        Đồng chí Ngô Thị Ninh- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường triển khai kế hoạch và phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2018":

           - Nội dung cuộc thi xoay quanh những Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

            - Thời gian đăng kí tài khoản qua trang website: http://hocvalamtheobac.vn/ từ ngày 14/3/2018 đến ngày bắt đầu thi.

            - Vòng thi trắc nghiệm cá nhân diễn ra Từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018. Bao gồm 04 tuần thi:

+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 23/3/2018 đến 22h00 ngày 01/4/2018.

+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 02/4/2018 đến 22h00 ngày 08/4/2018.

+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 09/4/2018 đến 22h00 ngày 15/4/2018.

+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 16/4/2018 đến 22h00 ngày 22/4/2018.

          

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hưởng ứng cuộc thi

           Hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc thi 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Nguyễn Văn Cừ đã hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2018 và đăng ký tham gia thi trực tuyến - Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh - Bồi đắp niềm tin, vững tin xây dựng đất nước.

Ánh Dương