Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Vă Cừ tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu "Doraemon với An toàn giao thông" năm học 2017-2018.

Trường TH Nguyễn Vă Cừ tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu "Doraemon với An toàn giao thông" năm học 2017-2018.

Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức về An toàn giao thông, bảo vệ trẻ em phòng tránh tai nạn giao thông. Từng bước tạo lập và xây dựng thế hệ tương lai có ý thức và văn hóa giao thông. Sáng nay, ngày 18/10/2017, Trường TH Nguyễn Vă Cừ tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu "Doraemon với An toàn giao thông" năm học 2017-2018.


           

Cô Phạm Thị Hà - Phó bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát động cuộc thi

         Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu "Doraemon với An toàn giao thông" được tổ chức với hình thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực giúp người dự thi, nhất là học sinh tự nhận thức được tầm quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về An toàn giao thông; có những đóng góp sáng kiến tìm ra khẩu hiệu hay, ý nghĩa; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao văn hóa, ý thức tự giác của mọi người khi tham gia giao thông. Khẩu hiệu xuất sắc nhất của chương trình sẽ được lựa chọn để in áp phích, sổ tay tài liệu tuyên truyền về An toàn giao thông cho học sinh Tiểu học năm học 2017-2018.

Quang cảnh buổi phát động

Ánh Dương