Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công cho giáo viên, nhân viên toàn trường.

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công cho giáo viên, nhân viên toàn trường.

Nhằm cung cấp các kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, chiều ngày 14 tháng 10 năm 2016 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn kiến thức về chính quyền điện tử và các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.


   

Cán bộ, giáo viên, nhân viên tập huấn kiến thức về chính quyền điện tử

     Chính quyền điện tử tăng hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước, tăng sức mạnh quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế được hiện tượng gây phiền hà cho nhân dân, tăng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, từ đó xây dựng được xã hội phát triển yên bình và bền vững.

        Người dân và doanh nghiệp được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn bằng việc cung cấp thông tin, dịch vụ một cách trực tuyến. Một cách cụ thể, người dân và doanh nghiệp ngày càng ít phải đến trực tiếp các cơ quan chính phủ.  Người dân trở thành trung tâm trong quá trình các cơ quan chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ. Nhờ các công cụ của công nghệ thông tin và truyền thông, cơ quan nhà nước nhanh chóng tiếp thu được ý kiến của người dân và giúp người dân tham gia dễ dàng hơn trong quá trình ra quyết định của mình.

        Chính quyền điện tử hướng đến cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp ở mọi lúc (24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần), ở mọi nơi qua Internet, đồng thời người dân vẫn sử dụng các cách thức truyền thống như gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua máy fax, …  Đối với người dân và doanh nghiệp, chính quyền điện tử là sự đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tăng hiệu quả của quá trình phê duyệt. Đối với các cơ quan và công chức nhà nước, chính quyền điện tử  là sự hỗ trợ hợp tác giữa các cơ quan nhằm đảm bảo đưa ra các quyết định một cách chính xác và kịp thời.

        Các dịch vụ mà nhà nước cung cấp cho người dân sẽ tốt hơn, người dân thấy được tham gia vào đóng góp ý kiến vào các hoạt động của chính quyền thuận tiện hơn trước, được cung cấp thông tin kịp thời hơn về các hoạt động của chính quyền. Người dân sẽ thấy các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm rõ hơn, các hoạt động của chính quyền được người dân giám sát kịp thời, nhân dân có lòng tin vào cơ quan nhà nước góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".       

Cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký tài khoản dịch vụ hành chính công

          Sau buổi tập huấn toàn thể CB, GV, NV nhà trường hiểu được các kiến thức cơ bản về chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến: cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Ánh Dương