Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành.

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành.

Thực hiện triển khai thí điểm đề án "Triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử" của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều. Sáng nay, ngày 17/10/2015 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online cho cán bộ, giáo viên toàn trường.


          

Đ/c Nguyễn Thị Dương - Phụ trách CNTT hướng dẫn giáo viên thao tác, kỹ thuật soạn giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành

           Sau buổi tập huấn các đồng chí giáo viên đã nắm được thao tác, kỹ thuật soạn giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành. Các đ/c tổ trưởng nắm được thao tác, kỹ thuật duyệt giáo án online cho các thành viên trong tổ mình sau khi giáo viên soạn giáo án và đưa lên Trung tâm dữ liệu bài giảng điện tử. Giáo án đã được duyệt sẽ chuyển sang bản định dạng PDF không sửa được nội dung và chuyển cho giáo viên sử dụng. Đồng thời, đưa lên hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành để sử dụng chung. Khi đó BGH có trách nhiệm kiểm tra, phòng GD và ĐT thị xã Đông Triều cũng kiểm tra được giáo án của tất cả các giáo viên thuộc ngành quản lí. Việc soạn giáo án điện tử sẽ tiết kiệm cho giáo viên không phải in giáo án giấy mà tăng trách nhiệm của giáo viên và tổ trưởng chuyên môn trong việc soạn và duyệt giáo án hàng ngày.

Đ/c Lê Thị Kim Lương - TTCM tổ 2-3 hướng dẫn các đồng chí tổ trưởng chuyên môn duyệt giáo án online cho giáo viên

Ánh Dương