Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức hoạt động ngoại khóa giới thiệu các thành viên trong nhà trường

        Cứ mỗi đầu năm học như thường lệ Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu các thành viên trong nhà trường. Sau buổi hoạt động ngoại khóa này sẽ học sinh nắm bắt được cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường để các em học sinh trong nhà trường thuận lợi trong công tác liên hệ.

Cô Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng nhà trường tự giới thiệu 

Cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt tự giới thiệu về bản thân

Quang cảnh buổi hoạt động ngoại khóa

Các thành viên trong nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Ánh Dương