Số, ký hiệu văn bản Ngày tháng văn bản Tên loại và trích yếu nội dung văn bản Người ký Nơi nhận văn bản
452/QĐ-THNVC 05/09/2023 Quyết định Về việc ban hành Quy chế công khai trong nhà trường Hiệu trưởng CBGV,NV
453/QĐ-THNVC 05/09/2023 Quyết định Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công khai theo
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của trường TH Nguyễn Văn Cừ năm học 2023-2024
Hiệu trưởng CBGV,NV
454/KH-THNVC 05/09/2023 Kế hoạch Thực hiện Quy chế công khai trong trường học năm học 2023-2024  Hiệu trưởng  CBGV,NV
  05/09/2023

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2023-2024

   
  05/09/2023 Thông báo công khai thông báo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2023-2024    
  05/09/2023 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023-2024    
  05/09/2023 Biên bản niêm yết công khai hoạt động trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT    
  24/9/2023

Biên bản niêm yết công khai các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2023-2024 (theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017

Công khai các khoản thu năm học 2023-2024

   
  02/10/2023 Biên bản niêm yết công khai quyết toán thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác Quý III năm 2023 (theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017    
  02/10/2023

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý III năm 2023

   
  24/10/2023

Biên bản hạ niêm yết các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2023-2024 (theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017

   
  06/10/2023 Biên bản tháo gỡ niêm yết về việc thực hiện công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT    
  02/11/2023

Biên bản hạ bản yết quyết toán thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác Quý III năm 2023 (theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017

   
  10/11/2023 Chất lượng giữa kỳ I năm học 2023-2024    

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu