Lịch công tác
Thứ hai, ngày 11/12/2023
7 giờ 00

Đ/c Bùi Thị Hải Thu - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Thứ ba, ngày 12/12/2023
7 giờ 00

Đ/c Bùi Thị Hải Thu - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Thứ tư, ngày 13/12/2023
7 giờ 00

Đ/c Bùi Thị Hải Thu - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Thứ năm, ngày 14/12/2023
7 giờ 00

Đ/c Bùi Thị Hải Thu - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Thứ sáu, ngày 15/12/2023
7 giờ 00

Đ/c Bùi Thị Hải Thu - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 10 / 12 / 2023