Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy năm 2013

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy năm 2013

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ lần thứ XV năm 2013, trường TH Nguyễn Văn Cừ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức và hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

       Căn cứ công văn số 56/SGD&ĐT - VP ngày 4/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; công văn số 124/PGD&ĐT ngày 28/02/2013 của Phòng GD&ĐT Đông Triều v/v tuyên truyền nâng cao hiểu biết về công tác PCCC, trường TH Nguyễn Văn Cừ xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Đặc biệt ngày 20/03/2013 trường phối hợp với Tạp chí  PCCC - Bộ Công an tuyên truyền công tác PCCC tới cán bộ, giáo viên, nhân viên với nội dung: Tuyên truyền sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác PCCC, tình hình cháy, nổ và những thiệt hại do cháy gây ra, những vấn đề cơ bản của công tác PCCC; Kiến thức về luật PCCC; Công tác PCCC; Kỹ năng thoát hiểm và biện pháp chữa cháy phổ thông tại công sở và trong gia đình cho 32 cán bộ, giáo viên nhân viên.

Ông Giang Thành Công – Tuyên truyền viên Tạp chí PCCC- Bộ công an  tuyên truyền công tác PCCC

Ông Giang Thành Công hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy 
        Sau buổi tập huấn tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về các phương pháp PCCC, các chất chữa cháy và cách sử dụng các dụng cụ chữa cháy thông thường góp phần hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra và chắc chắn rằng mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Nguyễn Văn Cừ sẽ tích cực tuyên truyền phương pháp phòng chống cháy nổ đã lĩnh hội được tới cộng đồng dân cư, bạn bè, người thân.
CTV-Ánh Dương