Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2016 và ngày Môi trường thế giới 05/6/2016

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2016 và ngày Môi trường thế giới 05/6/2016

Nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng với cá hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các động vật trên thế giới. Tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội, cũng như học sinh của trường TH Nguyễn Văn Cừ.


 

Cô Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng nhà trường phát động hưởng ứng tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2016 và ngày Môi trường thế giới

       Nhà trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể CB, GV, NV và HS về các chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và HS về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...

       Sáng nay, ngày 24/5/2016 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2016 và ngày Môi trường thế giới 05/6/2016.

      Hưởng ứng tuần lễ Biển đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới năm 2016 và ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 toàn thể CB, GV, NV và học sinh ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải trong và ngoài nhà trường; trồng thêm cây xanh trong khuôn viên nhà trường tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp an toàn thân thiện.

Một số hình ảnh lễ phát động

Quang cảnh lễ phát động

Hình ảnh học sinh lao động vệ sinh

CB, GV, NV ra quân hưởng ứng lễ phát động

Ánh Dương