Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật" năm 2016

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật" năm 2016

Sáng ngày 09/11/2016, trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật" nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhà trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh, nhà trường thường xuyên quan tâm, theo dõi, thực hiện các hoạt động giáo dục Pháp luật trong nhà trường và cộng đồng.


Cô Phạm Thị Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường tuyên truyền "Ngày pháp luật"

         Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

          Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016 thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

           Với nhiều hình thức tuyên truyền Ngày Pháp luật, hình thức sân khấu hoá được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình, những tiểu phẩm được các em xây dựng tuyên truyền pháp luật, các em muốn gửi thông điệp tới mọi người hiểu biết kiến thức các bộ luật và ý thức chấp hành pháp luật góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Ánh Dương