Asset Publisher

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư số 22/2016/TT- BGD&ĐT.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư số 22/2016/TT- BGD&ĐT.

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-PGD&ĐT ngày 17/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường.


Bà Phạm Thị Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo buổi tập huấn

       Tham gia lớp tập huấn  có đầy đủ 22/22 đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường. Báo cáo viên lớp tập huấn là các đ/c trong Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn do Phòng Giáo dục và Đạo tạo thị xã Đông Triều tổ chức. Thời gian tập huấn là 4 ngày: ngày 25, 26 tháng 2 và ngày 4, ngày 5 tháng 3 năm 2017.

Quang cảnh buổi tập huấn ra đề 

           Qua đợt tập huấn, cán bộ, giáo viên nhà trường đã nâng cao năng lực trong việc xây dựng ma trận đề kiểm tra; nắm vững nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình xây đề kiểm tra định kì theo ma trận và có thể thiết kế được đề kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học. Giáo viên căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp các mức độ như sau:

         – Mức 1: Nhận biết nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học.

        – Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân.

      – Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống.

       – Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.

Giáo viên trình bày bài thu hoạch sau tập huấn

       Kết thúc đợt tập huấn, mỗi giáo viên đều thực hành ra đề kiểm tra theo lớp học, môn học mình phụ trách. Nhà trường đã kiểm tra, góp ý, sửa chữa đề cho từng giáo viên ở các khối lớp. Kết quả đợt tập huấn là một nội dung bồi dưỡng thường xuyên, là một trong những căn cứ để đánh giá, xếploại thi đua của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường trong năm học 2016 - 2017.

Một số hình ảnh tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT:

Đ/c Nguyễn Ngọc Ánh -TT tổ 4-5 hướng dẫn ra đề môn Toán

Đ/c Lê Thị Kim Lương - TT tổ 2-3 hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt

Đ/c Trần Thị Thanh Xuân - TT tổ 1 hướng dẫn ra đề môn Lịch sử-Địa lý

Đ/c Nguyễn Thanh Hương - Tổ phó tổ 4-5 hướng dẫn ra đề môn Khoa học

Ngọc Ánh