DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015-2016 (Tháng 11/2015)


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Năm học 2015-2016

 

TT

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Tin học

Tiếng Anh

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

Ngô Thị Ninh

7/10/1978

Hiệu trưởng

ĐH Tiểu học

B

B

983083827

th.nvc.ntninh@dongtrieu.edu.vn

 

2

Phạm Thị Hà

10/12/1975

P. Hiệu trưởng

ĐH  Tiểu học

A

C

966831566

th.nvc.ptha@dongtrieu.edu.vn

 

3

Nguyễn Ngọc Ánh

12/10/1977

TTCM tổ 4-5 - GV

ĐH  Tiểu học

A

 

1662839699

th.nvc.nnanh@dongtrieu.edu.vn

 

4

Lê Thị Kim Lương

4/5/1986

TTCM tổ 2-3 - GV

ĐH tiểu học

B

B

1639228136

th.nvc.ltkluong@dongtrieu.edu.vn

 

5

Trần Thị Thanh Xuân

25/09/1984

TTCM tổ 1 - GV

CĐ Tiểu học

A

 

916284828

th.nvc.tttxuan@dongtrieu.edu.vn

 

6

Nguyễn Thanh Hương

21/7/1980

TPCM tổ 4-5 - GV

ĐH Tiểu học

B

B

904566891

th.nvc.nthuong@dongtrieu.edu.vn

 

7

Nguyễn Minh Phượng

22/10/1979

TPCM tổ 2-3 - GV

CĐ tiểu học

B

B

1202508897

th.nvc.nmphuong@dongtrieu.edu.vn

 

8

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

15/8/1989

TPCM tổ 1- GV

ĐH Tiểu học

B

B

1269239211

th.nvc.nttnguyet@dongtrieu.edu.vn

 

9

Nguyễn Thị Tâm

1/3/1983

Giáo viên

ĐH Tiểu học

B

B

968695810

th.nvc.nttam@dongtrieu.edu.vn

 

10

Nguyễn Thị Hải Lý

30/5/1979

Giáo viên

ĐH Tiểu học

B

 

1693646188

th.nvc.nthly@dongtrieu.edu.vn

 

11

Khổng Thị Hòa

8/9/1970

CTCĐ Giáo viên

ĐH Tiểu học

B

 

904997096

th.nvc.kthoa@dongtrieu.edu.vn

 

12

Đỗ Thị Hường

12/3/1987

Giáo viên

ĐH tiểu học

B

B

987513458

th.nvc.dthuong@dongtrieu.edu.vn

 

13

Đỗ Thị Thu Hường

19/5/1979

Giáo viên  TA

ĐH Ngoại ngũ

B

ĐH

978891936

th.nvc.dtthuong@dongtrieu.edu.vn

 

14

Võ Thị Hồng Phương

7/8/1978

Giáo viên TA

ĐH Ngoại ngữ

B

ĐH

1687267083

th.nvc.vthphuong@dongtrieu.edu.vn

 

15

Nguyễn Thị Sen

14/6/1980

Giáo viên Mĩ thuật

ĐH Mỹ thuật

B

 

982291447

th.nvc.ntsen@dongtrieu.edu.vn

 

16

Ngô Thị Hồng Thoan

15/10/1987

Bí thư ĐTN - GV Âm nhạc

CĐ Âm nhạc

B

B

1222396113

th.nvc.nththoan@dongtrieu.edu.vn

 

17

Nguyễn Thị Hải Yến

19/12/1979

TPTĐ –GV Âm nhạc

CĐ Âm nhạc

B

 

1685878161

th.nvc.nthyen@dongtrieu.edu.vn

 

18

Lương Thanh Nga

23/01/1986

GVTD

ĐH TDTT

B

B

973258136

th.tttd.ltnga@dongtrieu.edu.vn

 

19

Nguyễn Thị Thu

17/02/1990

Giáo viên

ĐH tiểu học

B

B

917263589

 

GVHĐ thời hạn 1 năm

20

Trần Kim Sang

27/02/1993

Giáo viên

CĐ tiểu học

B

B

168121199

 

GVHĐ thời hạn 1 năm

21

Ninh Thị Thùy Liên

26/8/1990

Giáo viên

ĐH tiểu học

B

B

 

 

GVHĐ thời hạn 1 năm

22

Vũ Thị Xuân

28/7/1988

Giáo viên

CĐ tiểu học

B

B

 

 

GVHĐ thời hạn 1 năm

23

Lê Thị Thùy Anh

27/11/1986

Kế toán

ĐH kế toán

B

B

975515040

th.nvc.lttanh@dongtrieu.edu.vn

 

24

Nguyễn Thị Dương

25/09/1982

TTVP-Văn thư -Hành chính tin

ĐH CNTT

ĐH

C

972821689

th.nvc.ntduong@dongtrieu.edu.vn

 

25

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2/1/1989

Thư viện – Thiết bị

CĐ TBTV

B

B

987320885

th.nvc.ntnmai@dongtrieu.edu.vn

 

26

Ngô Thị Nguyệt

29/2/1966

Văn thư - Thủ quỹ

Trung cấp KT

B

B

902138787

th.nvc.ntnguyet@dongtrieu.edu.vn

 

                                                                                                                                                                                       Mạo Khê, ngày 01 tháng 11 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Ninh

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu