Lịch công tác
Thứ ba, ngày 07/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo hội đồng coi, chấm kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2019-2020

Thứ tư, ngày 08/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

14 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng dự hội nghị giao ban hiệu trưởng thường kỳ tháng 7/2020.

Thứ năm, ngày 09/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Thứ sáu, ngày 10/07/2020
7 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 06 / 07 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo hội đồng coi, chấm kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2019-2020