Lịch công tác
Thứ năm, ngày 04/06/2020
7 giờ 00

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Thứ sáu, ngày 05/06/2020
7 giờ 00

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 03 / 06 / 2020
7 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

- Đ/c Mai Khoa Chung - PHT - Tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ thiết bị đổi mới PP dạy học lấy học sinh làm trung tâm tại Hạ Long.

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.