DHDB-QN-XV.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thời gian đi học trở lại bình thường sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu từ ngày 11/5/2020

Giờ học:

- Buổi Sáng: 7h00' trống báo;  7h30' học tiết 1, học đến 10h15'                 

- Buổi Chiều: 13h30' trống báo; 7h30' học tiết 1, học đến 10h15 

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 26 / 09 / 2020

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên