You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 

Thực hiện công văn số 894/PGD&ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, sáng nay, ngày 29 tháng 9 năm 2017 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

Công khai hóa về Nhà trường
Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Sunday, 22 / 10 / 17
Thông báo

Thông báo


Trường TH Nguyễn Văn Cừ trân trọng thông báo:

Ngày 05/10/2017 nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ - Viên chức - Lao động

Học sinh toàn trường nghỉ học

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên