Dạy học STEM tại Trường TH Nguyễn Văn Cừ - khơi dậy khả năng vận dụng và sáng tạo cho học sinh.

ngày 30/12/2019 Trường TH Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức giảng dạy buổi học STEM với môn Khoa học lớp 4 với bài 27 Một số cách làm sạch nước.


       

          Thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020 trường TH Nguyễn Văn Cừ luôn bám  sát những nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Một trong những mục tiêu của năm học là nâng cao chất lượng dạy học – chất lượng giáo dục thực chất. Trong đó, quan trọng là tăng cường khả năng vận dụng lý thuyết các môn học vào thực tiễn cuộc sống là mục tiêu quan trọng trong dạy học cho học sinh trong nhà trường. Vận dụng kiến thức lý thuyết các môn học vào thực tiễn cuộc sống không chỉ thể hiện ở chỗ học sinh có kĩ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung bài học mà còn giải quyết các vấn đề đa dạng thực tiễn cuộc sống theo nguyên tắc giáo dục "học đi đôi với hành, lí thuyết gắn với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội". Để đáp ứng mục tiêu giáo dục đó, TH Nguyễn Văn Cừ bước đầu tiếp cận với mô hình giáo dục STEM - khơi dậy khả năng vận dụng và sáng tạo cho học sinh.

          Giáo dục STEM là một phương pháp học tập tiếp cận đa ngành, ở đó những kiến thức hàn lâm được kết hợp chặt chẽ với các bài học thực tế thông qua việc học sinh được áp dụng những kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào trong những bối cảnh cụ thể tạo nên một kết nối giữa nhà trường, cộng đồng và các doanh nghiệp, cho phép người học phát triển những kĩ năng STEM và tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới, định hướng nghề nghiệp có thể cạnh tranh trong nền kinh kế hội nhập.

          Để xây dựng hiệu quả mô hình này, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo sát sao công tác tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; tập trung nguồn lực tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục; tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn cho người học có thể phát huy hết năng lực, sở trường của bản thân. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong công tác dạy và học, phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục STEM, ngày 30/12/2019 Trường TH Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức giảng dạy buổi học STEM với môn Khoa học lớp 4 với bài 27 Một số cách làm sạch nước.

          Tiết học thực nghiệm đã được chuẩn bị kĩ lưỡng của giáo viên và đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh. Qua tiết học cho thấy học sinh rất hăng hái, tích cực các em không chỉ tìm hiểu những những kiến thức lý thuyết trên sách vở, các em học sinh đã được áp dụng, trải nghiệm, thực hành, đóng góp, chia sẻ ý tưởng thiết kế, phát triển công nghệ và kỹ thuật trong giờ học. Việc vận dụng lý thuyết nhiều môn học để giải quyết các vấn đề cụ thể, cải tiến tìm giải pháp tối ưu nên hứng thú học tập, góp phần hình thành năng lực, phẩm chất môn học, hình thành các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, cùng hợp tác. Hơn thế nữa bằng thí nghiệm trực quan các em được tự mình trải nghiệm làm những vật có thể nổi trên mặt nước để áp dụng trong cuộc sống. 

Các em học sinh trao đổi thảo luận tìm hiểu lí thuyết và vận dụng thực hành

           Tiết học đã có những thành công nhất định, đem lại những kinh nghiệm quý báu trong việc áp dụng giáo dục STEM tại nhà trường. Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục mở rộng áp dụng phương pháp dạy học này để đạt hiệu quả tốt nhất. Từ đó đẩy mạnh chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường góp phần đổi mới giáo dục trong toàn thị xã.

Thanh Hương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất