DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Trần Thị Ước

1959

1979

H.trưởng

Đại học

0333.676.442

2

Phan Thanh Lý

1958

1979

P.HTrưởng

Đại học

0333.872.396

3

Khổng Thị Hoà

1970

1990

CTCĐ-Giáo viên

Đại học

0336.330.161

4

Nguyễn Ngọc Ánh

1977

2000

Tổ trưởng tổ 4-5

 0166.2839.699

5

Bùi Thị Tươi

1959

1978

T.Trưởng tổ 1-2-3

10+2

0333.678.174

6

Bùi Thị Chỉ

1957

1977

P.tổ trưởng 1-2-3

10+2

0333.584.815

7

Trần Thị Hoa

1959

1980

P.tổ trưởng 4-5

0333.678.195

8

Trần Thị Thanh Xuân

1984

2009

P.tổ trưởng 1-2-3

0916.021.812

9

Trần Thị Duyên

1958

1979

Giáo viên

10+2 

0333.583.915

10

Lã Thị Bích Hạnh

1960

1981

Giáo viên

0333.585.100

11

Nguyễn Thanh Hương

1980

2002

Giáo viên

0333.872.509

12

Đỗ Thị Thu Hường

1979

2009

Giáo viên

0978.891.936

13

Nguyễn Thị Lan

1958

1979

Giáo viên

10+2 

0333.678.919

14

Nguyễn Thị Hải Lý

1979

 

Giáo viên

0169.5850.863

15

Lê Thị Kim Lương

1986

2011

Giáo viên

0168.5326.468

16

Mai Thị Phương

1958

1979

Giáo viên

0333.585.218

17

Võ  Thị Hồng Phương

1978

1999

Giáo viên

CĐ Ngoại ngữ

0333.678.418

18

Vũ Thị Thuý

1958

1979

Giáo viên

CĐ tiểu học

0333.678.173

19

Nguyễn Thị Hải Yến

1979

2004

Tổng phụ trách-GV âm nhạc

CĐ Â.Nhạc

0333.677.679

20

Nguyễn Thị Sen

1980

2002

Giáo viên Mĩ thuật

ĐHMT

0982.291.447

21

Nguyễn Thị Huyền

1982

2008

Tổ trưởng tổ VP-Kế toán

TCKT

0333.677.573 

22

Nguyễn Thị Dương

1982

2009

Bí thư đoàn-Tin - VP

Đại học

0972.821.689

23

Ngô Thị Nguyệt

1966

1996

Thủ quỹ-Y tế

TCKT

0902.138.787

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Thị Ước