Danh sách Cán bộ, giáo viên nhân viên


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Năm học 2014-2015

STT

Họ và Tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Tin học

Tiếng Anh

Số điện thoại

Ghi chú

1. 

Ngô Thị Ninh

07/10/1978

Hiệu trưởng

ĐH Tiểu học

B

B

0983083827

 

2. 

Phạm Thị Hà

10/12/1975

P. Hiệu trưởng

ĐH  Tiểu học

A

C

0966831566

 

3. 

Nguyễn Ngọc Ánh

12/10/1977

TTCM tổ 4-5 - GV

ĐH  Tiểu học

A

 

01662839699

 

4. 

Lê Thị Kim Lương

04/5/1986

TTCM tổ 2-3 - GV

CĐ Tiểu học

B

B

01639228136

 

5. 

Trần Thị Thanh Xuân

25/09/1984

TTCM tổ 1 - GV

CĐ Tiểu học

A

 

0916284828

 

6. 

Nguyễn Thanh Hương

21/7/1980

TPCM tổ 4-5 - GV

ĐH Tiểu học

B

B

0904566891

 

7. 

Nguyễn Minh Phượng

22/10/1979

TPCM tổ 2-3 - GV

CĐ tiểu học

 

 

 

 

8. 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

15/8/1989

TPCM tổ 1- GV

ĐH Tiểu học

B

B

01269239211

 

9. 

Nguyễn Thị Tâm

1/3/1983

Giáo viên

ĐH Tiểu học

B

B

0968695810

 

10. 

Nguyễn Thị Hải Lý

30/5/1979

Giáo viên

ĐH Tiểu học

B

 

01693646188

 

11. 

Lã Thị Bích Hạnh

22/10/1960

Giáo viên

CĐ Tiểu học

 

 

01688912615

 

12. 

Khổng Thị Hòa

8/9/1970

CTCĐ Giáo viên

ĐH Tiểu học

B

 

0904997096

 

13. 

Đỗ Thị Hường

12/3/1987

Giáo viên

ĐH tiểu học

B

B

0987513458

 

14. 

Đỗ Thị Thu Hường

19/5/1979

Giáo viên  TA

ĐH Ngoại ngũ

B

ĐH

0978891936

 

15. 

Võ Thị Hồng Phương

7/8/1978

Giáo viên TA

ĐH Ngoại ngữ

B

ĐH

01687267083

 

16. 

Nguyễn Thị Sen

14/6/1980

Giáo viên Mĩ thuật

ĐH Mỹ thuật

B

 

0982291447

 

17. 

Ngô Thị Hồng Thoan

15/10/1987

Bí thư ĐTN - GV Âm nhạc

CĐ Âm nhạc

B

B

01222396113

 

18. 

Nguyễn Thị Hải Yến

19/12/1979

TPTĐ –GV Âm nhạc

CĐ Âm nhạc

B

 

01685878161

 

19. 

Nguyễn Thị Thu

17/02/1990

Giáo viên

ĐH tiểu học

B

B

0917263589

GVHĐ

20. 

Trần Kim Sang

27/02/1993

Giáo viên

CĐ tiểu học

B

B

0168121199

GVHĐ

21. 

Đinh Hải Tuyền

4/02/1990

Giáo viên TD

ĐH TDTT

B

B

0979618386

GVHĐ

22. 

Trần Thị Huyền Trang

9/12/1990

Giáo viên

CĐ tiểu học

B

B

01693034548

GVHĐ

23. 

Ninh Thị Thùy Liên

26/8/1990

Giáo viên

CĐ tiểu học

B

B

 

GVHĐ

24. 

Nguyễn Thị Huyền

09/09/1982

TT tổ VP-Kế toán

ĐH kế toán

B

B

01683808915

 

25. 

Nguyễn Thị Dương

25/09/1982

Hành chính tin

ĐH CNTT

ĐH

C

0972821689

 

26. 

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2/1/1989

Thư viện – Thiết bị

CĐ TBTV

B

B

0987320885

 

27. 

Ngô Thị Nguyệt

29/2/1966

Văn thư - Thủ quỹ

Trung cấp KT

B

B

0902138787

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Ninh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu