Trường TH Nguyễn Văn Cừ phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm mục đích tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;


       

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực hưởng ứng cuộc thi

      Thực hiện công văn Số 485/PGD&ĐT ngày 26/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", sáng ngày 27/5/2019, Trường TH Nguyễn Văn Cừ phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"

          1. Thời gian đăng ký và thi thử

          - Bắt đầu từ 09h00 ngày 27/5/2019 đến 22h00 ngày 04/6/2019.

          - Thí sinh đăng ký tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của cuộc thi tại địa chỉ http://hocvalamtheobac.vn/ (mỗi thí sinh chỉ được đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia).

          2. Vòng loại

          - Đợt 1: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 31/7/2019;

          - Đợt 2: Từ 09h00 ngày 05/8/2019 đến 22h00 ngày 15/9/2019;

          - Đợt 3: Từ 09h00 ngày 23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.

          3. Vòng Bán kết

          - Từ 09h00 ngày 14/10/2019 đến 22h00 ngày 20/10/2019.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực hưởng ứng cuộc thi

      Sau buổi phát động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực hướng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Chắc chắn rằng sau cuộc thi mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nâng cao hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống trong thế hệ trẻ hiện nay.

Ánh Dương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất