Lịch công tác
Thứ năm, ngày 23/05/2019
7 giờ 00

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - PHT quản lý các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Thứ sáu, ngày 24/05/2019
7 giờ 00

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - PHT quản lý các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 22 / 05 / 2019
7 giờ 00

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng trực trường, quản lý các hoạt động dạy và học trong nhà trường; Đ/c Mai Khoa Chung - PHT tập huấn phần mềm Scratch.