To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức Ngày hội vệ sinh môi trường năm học 2018-2019 

Thực hiện kế hoạch số 1139/PGD&ĐT ngày 02/11/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2018 - 2019; Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2018 trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường hoc năm học 2018 - 2019".

Bài giảng, giáo án điện tử
Calendar
Today: Friday, 16 / 11 / 18
16/11

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng, Đ/c Mai Khoa Chung - P. Hiệu trưởng: Quản lý và chỉ đạo công tác dạy và học trong nhà trường

Thông báo

Thông báo


Trường TH Nguyễn Văn Cừ trân trọng thông báo lịch tựu trường
Thời gian: 7h30' thứ 4 ngày 15/8/2018.

No comments yet. Be the first.
Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên