18-19-TN 1 .jpg
18-19-TN 2 .JPG
18-19-TN3.jpg
18-19-TRANGNHAT3.jpg
kg 16-17.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thời gian đi học trở lại bình thường sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 bắt đầu từ ngày 11/5/2020

Giờ học:

- Buổi Sáng: 7h00' trống báo;  7h30' học tiết 1, học đến 10h15'                 

- Buổi Chiều: 13h30' trống báo; 7h30' học tiết 1, học đến 10h15 

Calendar
Today: Friday, 10 / 07 / 20
10/07

- Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; đ/c Mai Khoa Chung - PHT chỉ đạo các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên