Xuất bản thông tin

Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ năm học 2015- 2016.

Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ năm học 2015- 2016.

Thao giảng, dự giờ là hoạt động cần thiết, là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường TH Nguyễn Văn Cừ.


       Ngay từ đầu năm học, BGH trường  Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã cải tiến công tác thao giảng, dự giờ để các giáo viên đều cảm thấy phấn khởi và nhiệt tình tham gia qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…. cũng như nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của nhà trường.

        Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của tháng 9, thầy cô giáo đã được dự giờ các môn học ở các khối lớp. Mỗi tiết dạy minh họa, giáo viên không chỉ hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng về nhận diện phân biệt lượng kiến thức theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng mà còn có những câu hỏi, bài tập thể hiện rõ sự phân loại đối tượng học sinh phù hợp trong các tiết dạy buổi 2 và kỹ năng tự tổ chức các hoạt động theo nhóm, tổ. Đây là cơ hội để tất cả giáo viên tham gia giảng dạy có thể tham dự và học hỏi rút kinh nghiệm lẫn nhau, mặt khác sẽ khắc phục tâm lý e ngại của các giáo viên khi được dự giờ vì tất cả các giáo viên đều được dự giờ. Đánh giá thao giảng, dự giờ là nội dung quan trọng nên giáo viên đã trao đổi thẳng thắn, chân tình, cởi mở, trên tinh thần giúp đồng nghiệp "ham học hỏi, cầu tiến bộ", khích lệ tinh thần của giáo viên. Ban Giám hiệu đã đánh giá, sơ kết và rút kinh nghiệm công tác thao giảng, dự giờ của tháng 9. Qua đánh giá, lãnh đạo nhà trường có thể rút kinh nghiệm để các buổi thao giảng, dự giờ sau sẽ được tổ chức tốt hơn và sẽ có cái nhìn tổng quan về công tác này trên mọi phương diện, chất lượng dạy của giáo viên và ý thức học tập của học sinh từ đó có những biện pháp chấn chỉnh, khen thưởng đối với giáo viên, học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Một số hình ảnh thao giảng, dự giờ

 

Cô Lê Thị KIm Lương dạy và học theo mô hình VNEN tiết toán lớp 3

Tiết Luyện từ và câu lớp 5 dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột tại phòng học thông minh

Học sinh hăng hái xây dựng bài

Phạm Hà