Xuất bản thông tin

Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều khảo sát địa hình tại trường TH Nguyễn Văn Cừ để nhà trường quy hoạch lại khuôn viên

Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều khảo sát địa hình tại trường TH Nguyễn Văn Cừ để nhà trường quy hoạch lại khuôn viên

Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2014 Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về trường TH Nguyễn Văn Cừ khảo sát địa hình để nhà trường quy hoạch lại khuôn viên trường học.


       Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học theo mô hình trường học nông thôn mới trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục học sinh về hành vi, thái độ, thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường ở trường học và tạo sự lan tỏa đến môi trường gia đình, cộng đồng các em đang sinh sống, đồng thời góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh, văn hóa cho thế hệ trẻ ngay từ học sinh tiểu học.

       Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2014 Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về trường TH Nguyễn Văn Cừ khảo sát địa hình để nhà trường quy hoạch lại khuôn viên trường học.


Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều khảo sát địa hình  trường TH Nguyễn Văn Cừ để quy hoạch khuôn viên

       Sau một thời gian làm việc Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới đã góp ý cho lãnh đạo nhà trường những ý kiến để xây dựng khuôn viên trường luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn cần quy hoạch sân chơi, bãi tập...trồng thêm cây xanh trên khuôn viên trường, tạo đủ bóng mát cho học sinh vui chơi, góc chưng bày chậu hoa cây cảnh. Trang trí sân trường bằng những câu khẩu hiệu, bảng biểu, Panô, áp phích ghi lời hay, ý đẹp nhằm nhắc nhở cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện tốt các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua của ngành, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, hòa nhã, thân thiện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tăng thêm vẽ đẹp trên sân trường.

Ánh Dương