Xuất bản thông tin

Trường Nguyễn Văn Cừ tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS

Trường Nguyễn Văn Cừ tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS

Chiều ngày 13/11/2014 trường Nguyễn Văn Cừ tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.


      Phần mềm quản lý nhà trường SMAS là phần mềm hỗ trợ nhà trường công tác quản lý hồ sơ học sinh, hồ sơ giáo viên, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. Quá trình công tác, giảng dạy của giáo viên, quản lý các kỳ thi của học sinh.

    

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tập huấn phần mềm quản lý SMAS

 Hệ thống phần mềm quản lý nhà trường SMAS là một giải pháp tổng thể và đồng nhất trong việc tin học hóa công tác quản lý học sinh, giáo viên ở nhà trường. Thực hiện công tác quản lý toàn diện trong nhà trường. Hôm nay, chiều ngày 13/11/2014 trường Nguyễn Văn Cừ tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên

      Các nội dung tập huấn: Các bước đăng nhập hệ thống phần mềm Quản lý nhà trường SMAS:          

        - Mở trình duyệt, gõ địa chỉ: http://qlnt.e-school.edu.vn

        - Tiến hành đăng nhập:

                    + Nhập tên đăng nhập: Ví dụ: THNVC_họ tên giáo viên

                    + Nhập mật khẩu: Có đủ 8 ký tự bao gồm cả số và chữ

          Sau đó bấm vào biểu tượng "Đăng nhập" để vào tài khoản của mình.

Giáo viên đăng nhập hệ thống SMAS

       Buổi tập huấn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên được tổ CNTT nhà trường hướng  dẫn sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập và sử dụng các tiện ích của phần mềm giành cho giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý...

Ánh Dương