Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ đón Đoàn công tác của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Trường TH Nguyễn Văn Cừ đón Đoàn công tác của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Trường TH Nguyễn Văn Cừ đón Đoàn công tác của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam: PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào - Phó giám đốc Trung tâm công nghệ giáo dục; Bà Nguyễn Thị Hường -Phó trưởng phòng GD và Đào tạo thị xã Đông Triều khảo sát dạy chương trình TV1 của BGD năm học 2015-2016.


         

PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào - Phó giám đốc Trung tâm công nghệ giáo dục chỉ đạo nội dung khảo sát 

         Thực hiện công văn số 2456/SGDĐT-GDTH ngày 14/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc khảo sát môn Tiếng Việt lớp 1. Sáng nay, ngày 29/10/2015 Trường TH Nguyễn Văn Cừ đón Đoàn công tác của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam: PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào - Phó giám đốc Trung tâm công nghệ giáo dục; bà Nguyễn Thị Hường -Phó trưởng phòng GD và Đào tạo thị xã Đông Triều khảo sát dạy chương trình TV1 của BGD năm học 2015-2016.

Phần khảo sát đọc 

         Nội dung đoàn khảo sát kỹ năng đọc, viết của học sinh lớp 2 chưa từng học TV1-CGD. Sau quá trình khảo sát Đoàn đánh giá học sinh đạt chuẩn chỉnh tả viết được 30 tiếng với thời gian 15 phút; đạt chuẩn đọc 30 tiếng/1 phút.

Phần khảo sát nghe đọc viết chính tả

Ánh Dương