Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014

Trường TH Nguyễn Văn Cừ phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014

15h30' ngày 23/9/2014 Trường TH Nguyễn Văn Cừ phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.


Cô và trò nhà trường vệ sinh phát quang bụi rậm, thu gom rác thải hướng ứng Chiến dịch 

        Nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong tiến trình phát triển đất nước, tôn vinh những giá trị của thiên nhiên đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường sống; ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên, khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính. 15h30' ngày 23/9/2014 Trường TH Nguyễn Văn Cừ phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Hình ảnh cô trò nhà trường vệ sinh khuôn viên trường

           Ngoài ra nhà trường còn tuyên truyền vào các giờ chào cờ ngày thứ hai, các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa, các buổi tuyên truyền phát thanh măng non và tích hợp trong các tiết học…; Tiếp tục tăng cường công tác tổ chức và duy trì có hiệu quả chiến dịch đã đề ra. Quán triệt cán bộ, nhà giáo và học sinh thực hiện nghiêm túc quy định đã ban hành.

          Thông qua tuyên truyền và các việc làm cụ thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức giáo dục bảo vệ môi trường và có hành động đẹp để bảo vệ môi trường sống xung quanh và tuyên truyền tới gia đình, cộng đồng dân cư biết bảo vệ môi trường sống.

Ánh Dương