Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề chủ quyền của đất nước, chủ quyền biển, hải đảo của Việt Nam cũng như vấn đề giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo và sau thời gian tập huấn tại Phòng giáo dục, hôm nay ngày 9 tháng 3 năm 2013, trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức triển khai nội dung đã tập huấn để tất cả Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên nắm được một số nội dung: Khái quát về vùng biển, hải đảo nước ta; Tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; Chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam;

Đ/c Phạm Thị Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường tập huấn cho tập thể

cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường

 Vai trò của biển, hải đảo đối với an ninh quốc phòng, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; Tình hình khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo, các biện pháp khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên môi trường biển, hải đảo; Giáo dục ý thức về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo của Tổ quốc; Ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Tất cả kiến thức giáo dục biển đảo được cập nhật theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển kí kết năm 1982, có hiệu lực vào năm 1984; Những nội dung giáo dục về biển đảo đã được thống nhất tích hợp vào nội dung một số môn học như: Đạo đức, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học và Địa lí, các tiết sinh hoạt và thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các cuộc thi tìm hiểu về biển đảo quê hương, hoạt động hưởng ứng tuần lễ "Biển và Hải đảo Việt Nam". Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo". Việt Nam được coi là quốc gia có vùng biển lớn ở khu vực Đông Nam Á, thuận lợi cho việc giao lưu phát triển Kinh tế - Văn hóa và giao thương kinh tế quốc tế. Nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Việt Nam đều gắn kết với biển như dầu khí, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, hàng hải và du lịch biển. Trước yêu cầu bức thiết của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng ta nhận thức sâu sắc và thể hiện rõ quan điểm về phát triển kinh tế độc lập tự chủ, kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay chuyển được của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

            Việc tuyên truyền, tích hợp chủ quyền biển, đảo nhằm giúp toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường  hiểu hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng cũng như tiềm năng của biển, đảo; thực trạng trên các vùng biển, đảo của nước ta; đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chiến lược biển, đảo trong tình hình mới. Buổi tập huấn thật ý nghĩa, qua đó, giúp thầy và trò trường Tiểu học ý thức hơn trách nhiệm của mình để cùng góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phạm Hà