Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tham dự Ngày Hội Khoa học công nghệ ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017 và Hội thi tin học trẻ lần thứ VII

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tham dự Ngày Hội Khoa học công nghệ ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017 và Hội thi tin học trẻ lần thứ VII

Góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) ở thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học; việc học tập tin học trong học sinh toàn trường.


          Ngay từ đầu năm học Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ CNTT tới toàn thể CB, GV, NV phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhà trường; ngoài ra nhà trường còn thành lập câu lạc bộ tin học để các em học sinh yêu thích tin học có cơ hội tìm hiểu, khám phá kiến thức tin học của thời đại bùng nổ CNTT. 

Tập thể trường, cán bộ và học sinh đạt giải trong Ngày Hội Khoa học công nghệ ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017 và Hội thi tin học trẻ lần thứ VII

       Ngày 26/5/2017 các em học sinh Trường TH Nguyễn Văn Cừ tham dự hội thi tin học trẻ lần thứ VII cấp thị xã do Thị đoàn Đông Triều và Phòng giáo dục phối hợp tổ chức và từ ngày 04/6/2017 đến ngày 06/6/2017 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tham dự Ngày Hội Khoa học công nghệ ngành GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2017.

Tập thể Trường TH Nguyễn Văn Cừ đạt giải nhì (đứng thứ nhất từ bên trái)

       Tổng kết ngày hội Tập thể trường TH Nguyễn Văn Cừ giành được nhiều thành tích đáng kể: Tập thể trường đạt nhì; Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng đạt giải nhì; trong Hội thi Tin học trẻ nhà trường có 8 em học sinh đạt giải (2 giải nhì, 04 giải ba, 02 giải khuyến khích) và 6 em học sinh được tiếp tục tham dự Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh sắp tới.

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng đạt giải nhì (đứng thứ nhất từ bên trái)

       Có được kết quả trên là do sự chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016-2017; sự chỉ bảo, dạy dỗ nhiệt tình của giáo viên dạy Tin học cùng sự chăm chỉ học tập, phấn đấu không ngừng của các em học sinh. Thành tích trong ngày hội hôm nay góp phần thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong quản lý giảng dạy,  đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào học tập tin học trong học sinh toàn trường.

Một số hình ảnh trong ngày Hội

Tập thể nhận cờ lưu niệm

Phần trao thưởng cho học sinh đạt giải Nhì trong Hội thi Tin học trẻ cấp thị xã lần thứ VII

Phần trao thưởng cho học sinh đạt giải Ba trong Hội thi Tin học trẻ cấp thị xã lần thứ VII

Phần trao thưởng cho học sinh đạt giải Khuyến khích trong Hội thi Tin học trẻ cấp thị xã lần thứ VII

Các em học sinh đạt giải trong Hội thi Tin học trẻ cấp thị xã lần thứ VII

Ánh Dương