Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ thăm và giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo năm 2017.

Trường TH Nguyễn Văn Cừ thăm và giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo năm 2017.

Ngày 30/8/2017,Trường TH Nguyễn Văn Cừ cùng các trường tiểu học trong cụm IV đã tổ chức đi thăm, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo năm 2017.


       Đại diện lãnh đạo phường Mạo Khê, Ban Giám hiệu và Công đoàn các trường tiểu học trong cụm IV thăm hỏi và giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Minh khu Vĩnh Trung – Mạo Khê – Đông Triều – Quảng Ninh thuộc hộ nghèo có khả năng vươn lên thoát nghèo năm 2017 với số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn).       

Ông Nguyễn Văn Khoa-Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Mạo Khê; Ban Giám hiệu và Công đoàn các trường tiểu học trong cụm IV thăm hỏi và giúp đỡ gia đình hộ nghèo

       Đây là điểm nhấn trong chùm các hoạt động để thực hiện chính sách an sinh xã hội đặc thù riêng của các trường tiểu học trong cụm IV đã được duy trì từ nhiều năm nay và cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống của người nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đã được Ban Giám hiệu, công đoàn các nhà trường tuyên truyền nâng cao nhân thức của CB, GV NV nghiêm túc thực hiện để giúp đỡ hộ nghèo được hưởng nhiều lợi ích thiết thực, làm vơi đi những khó khăn của cuộc sống, nhất là trong tình hình kinh tế còn suy thoái như hiện nay. 

       Gia đình Nguyễn Thị Minh hứa sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo để ổn định và nâng cao đời sống, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương góp phần xây dựng chuẩn nông thôn mới của thị xã Đông Triều.

Ánh Dương