Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trong hè 2016 cho 100% cán bộ- giáo viên – nhân viên nhà trường.

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trong hè 2016 cho 100% cán bộ- giáo viên – nhân viên nhà trường.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều và nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo về chất lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường, trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên trong hè 2016 cho 100% cán bộ- giáo viên – nhân viên nhà trường.


         

Cô Phạm Thị Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn giáo viên Điều chỉnh nội dung giảng dạy VNEN

           Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; nâng cao nhận thức và kĩ năng triển khai và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Từ ngày 11/9 đến ngày 19/9, nhà trường  tổ chức các lớp tập huấn nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Gắn việc bồi dưỡng để đạt chuẩn về trình độ đào tạo với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn nghề nghiệp của giáo viên. Việc thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục hàng năm.

Một số hình ảnh bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học theo mô hình trường học mới VNEN:

Quang cảnh buổi tập huấn

Cô Lê Thị Kim Lương - TT CM tổ 2-3 hướng dẫn bầu hội đồng tự quản lớp VNEN

Phần tranh cử của học viên trong tiết học thành lập hội đồng tự quản học sinh

Hình ảnh Chuyên đề Viết chữ đẹp:

Cô Phạm Thị Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn giáo viên trong chuyên đề viết chữ đẹp

Giáo viên tích cực trong bài thi viết

Một số hình ảnh bồi dưỡng dạy học theo mô hình lớp học thông minh:

Giáo viên được hướng những kỹ năng trong dạy học theo mô hình lớp học thông minh

Giáo viên chăm chú thực hành

Cô Nguyễn Thị Tâm -Giáo viên lớp 1 lên thực hành dạy học theo mô hình lớp học thông minh

Ánh Dương