Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức thành công chuyên đề hoạt động giáo dục - đạo đức, chuyên đề Tiếng Việt “Uống nước nhớ nguồn" mô hình VNEN.

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức thành công chuyên đề hoạt động giáo dục - đạo đức, chuyên đề Tiếng Việt “Uống nước nhớ nguồn" mô hình VNEN.

Nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh, Trường TH Nguyễn Văn Cừ đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục - đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục, các tiết dạy, hoạt động ngoài giờ, các chuyên đề. Đặc biệt hôm nay, ngày 7/11/2015 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức thành công chuyên đề Tiếng Việt lớp 3 theo mô hình trường học VNEN với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn".


   

Cô Ngô Thị Ninh- Hiệu trưởng hướng dẫn học sinh giải nghĩa từ khó trong bài học

       Tiết Tiếng Việt "Không quên cội nguồn" cô Lê Thị Kim Lương đã dẫn dắt học sinh tự tìm tòi khám phá tìm hiểu nội dung bài học qua đó nhằm ca ngợi tình yêu quê hương đất nước; giáo dục cho học sinh lòng biết ơn đến cội nguồn dân tộc.

Tiết dạy  "Không quên cội nguồn" - Tiếng Việt lớp 3

       Với tiết học "Lịch sự khi đến nhà người khác" cô Nguyễn Thị Hải Lý đã giáo dục cho học sinh biết cách cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện sự tôn trọng chủ nhà, thể hiện nếp sống văn minh. Trẻ em biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người yêu mến.

Tiết dạy  "Lịch sự khi đến nhà người khác" - hoạt động giáo dục - đạo đức lớp 2

     Tiết "Biết ơn thương binh liệt sĩ" do cô Đỗ Thị Hường giảng dạy. Thông qua giờ học đã giáo dục lòng biết ơn những người thương binh, liệt sĩ; các em đã có những hành động, việc làm cụ thể để tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha ông- anh hùng dân tộc.

Tiết dạy "Biết ơn thương binh liệt sĩ" - hoạt động giáo dục - đạo đức lớp 3

      Sau các tiết dạy chuyên đề, giáo viên được thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để giáo dục đạo đức cho các em học sinh, các cô giáo đã đưa nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh.

       Việc tìm hiểu và đánh giá chất lượng đạo đức học sinh nhằm giúp giáo viên nắm được tình hình đạo đức của lớp mình, trường mình, nhìn nhận được thái độ, ý thức của học sinh, hiểu được yếu tố và nguyên nhân nào đã tác động đến đạo đức của các em. Từ đó tìm cho mình phương pháp giảng dạy thông qua các môn học và các hoạt động tập thể có hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục đạo đức cho các em, nhằm nâng cao chất phẩm chất đạo đức cho các em. Cũng từ đó rút ra cho bản thân những bài học quý báu trong việc hình thành nhân cách học sinh.

Cô Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng nhận xét, đánh giá các tiết dạy

       Ban Giám hiệu cũng lưu ý với tất cả đội ngũ giáo viên trong trường có thể áp dụng linh hoạt phù hợp với tình hình, điều kiện của nhà trường, của lớp mình chủ nhiệm trong thời gian tiếp theo, góp phần trong việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Cô Trần Thị Thanh Xuân đóng góp ý cho tiết dạy

Một số hình ảnh các tiết dạy

 

 

 

 

 

 

Ánh Dương