Xuất bản thông tin

Trường TH Nguyễn Văn Cừ triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học

Trường TH Nguyễn Văn Cừ triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học

Trường TH Nguyễn Văn Cừ triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.


         Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc tập huấn thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, vào hồi  13 giờ 15 phút ngày 05 tháng 11 năm 2016, trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên toàn trường.

Bà Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo và tập huấn cho Cán bộ, giáo viên nhà trường

          Tại buổi tập huấn,  Ban Giám hiệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và cha mẹ học sinh về đánh giá học sinh tiểu học quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận, trao đổi và chia sẻ những vấn đề còn băn khoăn, chưa rõ trong Thông tư 22, hướng dẫn CB- GV nắm vững và thực hiện đúng thông tư 22 khi có hiệu lực (ngày 6 tháng 11 năm 2016).

Phạm Hà