Công khai Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác quý I/2020

Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác quý IV/2019

        Biên bản tháo gỡ niêm yết công khai quyết toán thu – chi nguồn ngân sách nhà nước quý III/2019; thu – chi chăm sóc bán trú, ăn chất đốt, Tin học ngoài giờ chính khóa Tiếng Anh người nước ngoài, vệ sinh lớp học và công trình vệ sinh chung tháng 9 năm học 2019-2020

        Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác quý III/2019

         Biên bản niêm yết Công khai quyết toán thu – chi nguồn ngân sách nhà nước quý III/2019; thu – chi chăm sóc bán trú, ăn chất đốt, Tin học ngoài giờ chính khóa Tiếng Anh người nước ngoài, vệ sinh lớp học và công trình vệ sinh chung tháng 9 năm học 2019-2020

         Biên bản tháo gỡ niêm yết công khai Kế hoạch thỏa thuận thu – chi chăm sóc bán trú, ăn chất đốt, nước uống, TANNN, KNS, Tin học ngoài giờ chính khóa, vệ sinh lớp học và công trình vệ sinh chung năm học 2019-2020

         Thông báo cáo khoản thu năm học 2019-2020

         Biên bản niêm yết công khai Kế hoạch thỏa thuận thu – chi chăm sóc bán trú, ăn chất đốt, nước uống, TANNN, KNS, Tin học ngoài giờ chính khóa, vệ sinh lớp học và công trình vệ sinh chung năm học 2019-2020

          Biên bản tháo gỡ niêm yết về việc thực hiện công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

          Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2019-2020

          Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019-2020

          Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020

 

           Biên bản niêm yết về việc thực hiện công khai trong hoạt động Trường TH Nguyễn Văn Cừ theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu