Asset Publisher

Chi bộ Trường TH Nguyễn Văn Cừ đón đoàn Đảng ủy phường Mạo Khê về kiểm tra

Chi bộ Trường TH Nguyễn Văn Cừ đón đoàn Đảng ủy phường Mạo Khê về kiểm tra

Chiều nay, ngày 12/10/2015 chi bộ Trường TH Nguyễn Văn Cừ vinh dự đón đoàn Đảng ủy phường Mạo Khê về kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 25/02/2013 của Đảng ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ "; Việc xây dựng quy chế làm việc của ban chi ủy và của chi bộ; Việc thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí.


     

   

Đ/c Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ phường, Ủy viên BTV Đảng ủy đọc quyết định kiểm tra chi bộ Trường TH Nguyễn Văn Cừ

            Sau khi được nghe bản báo cáo của Đ/c Ngô Thị Ninh – Bí thư chi bộ báo cáo việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU, ngày 25/02/2013 của Đảng ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ "; Việc xây dựng quy chế làm việc của ban chi ủy và của chi bộ;  Việc thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí.

 Đ/c Ngô Thị Ninh – Bí thư chi bộ báo cáo việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU

           Các đồng chí trong ban kiểm tra Đảng ủy phường Mạo Khê đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và nhận xét Chi bộ Trường TH Nguyễn Văn Cừ Chi bộ đã thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo mọi hoạt động để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ và quản lý và xây dựng chương trình làm việc thông qua kế hoạch sinh hoạt chi bộ hàng tháng và qua qui chế làm việc của ban chi ủy. 100% Đảng viên được tham gia và giao trách nhiệm cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đảng viên, CB- GV- NV – HS, phụ huynh về công tác trật tự ATGT; Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các đoàn thể xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động của đơn vị, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CB-GV-NV, tích cực phòng chống lãng phí, quan liêu tham nhũng và các tiêu cực khác không để xảy ra trong trường học, giữ vững an ninh trật tự xã hội, không có trường hợp vi phạm trật tự xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quan tâm bảo vệ tài sản trường lớp, tính mạng của học sinh trong mùa mưa lũ.

Các đồng chí Đảng ủy Phường Mạo Khê nhận xét, góp ý sau kiểm tra

       Ánh Dương