Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn “Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu” trên trang thư viện điện tử của ngành và phần mềm quản lý "Lớp học thông minh".

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn “Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu” trên trang thư viện điện tử của ngành và phần mềm quản lý "Lớp học thông minh".

Thực hiện công văn số 531/PGD&ĐT-CNTT ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu nhằm đưa vào sử dụng phần hệ thống trên website của ngành mới được nâng cấp; Thực hiện theo Kế hoạch xây dựng mô hình "Trường học thông minh-Lớp học thông minh" giai đoạn 2013-2015 nhằm đưa việc sử dụng mô hình lớp học thông minh để thí điểm tác dụng của mô hình đối với hoạt động giảng dạy và học tập ngay sau khi khai giảng năm học mới.


   

Tập thể CB, GV  thực hành sử dụng chức năng biên tập tài liệu lên kho tài nguyên

   Chiều nay, ngày 06/9/2014 trường TH Nguyễn Văn Cừ tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu" trên trang thư viện điện tử của ngành và phần mềm quản lý "Lớp học thông minh" cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

      Sau buổi tập huấn cán bộ, giáo viên nhà trường đã thành thạo thao tác quản trị và đăng tin bài, đăng tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học lên kho tài nguyên của cá nhân cũng như kho tài nguyên của nhà trường. Đồng thời các đồng chí đã sử dụng phần mềm quản lý lớp học thông minh tạo môi trường giao tiếp hai chiều giữa thầy và trò, cho phép giáo viên quản lý bài học của học sinh, giao nhiệm vụ cho học sinh. Và ngược lại, học sinh sử dụng máy tính bảng để gửi câu hỏi, câu trả lời tới màn hình tương tác của giáo viên.

Hình ảnh giáo viên  thực hành sử dụng phần mềm quản lý "Lớp học thông  minh"

Ánh Dương