Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức cuộc thi giao thông thông minh quý II

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức cuộc thi giao thông thông minh quý II

Cuộc thi giao thông thông minh được tổ chức nhằm mục đích giáo dục kiến thức, nâng cao nhận thức và kiến thức cơ bản, kỹ năng và thái độ cho học sinh khi tham gia giao thông.

             Căn cứ công văn số 587/PGD&ĐT ngày 18/09/2012 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều về việc triển khai cuộc thi “Giao thông thông minh” dành cho học sinh cấp Tiểu học và THCS năm học 2012-2013;

            Căn cứ thông báo về thay đổi thời gian thi quý II của BTC cuộc thi GTTM.

Ngày 14/3/1013 trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức cuộc thi giao thông thông minh trên mạng Internet cấp trường quý II. 12 thí sinh dự thi – số lượng chưa nhiều song các em cũng sẽ là nòng cốt tuyên truyền vận động học sinh tích cực thực hiện ATGT.

Học sinh tích cực hoàn thành  bài thi của mình

Qua cuộc thi học sinh còn thể hiện hiểu biết của mình về kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; cuộc thi còn giúp các em học sinh tuyên truyền đến gia đình, bạn bè và cộng đồng về ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.

CVT- Ánh Dương