Asset Publisher

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyền truyền chung tay tiết kiệm điện năm 2017

Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyền truyền chung tay tiết kiệm điện năm 2017

Sáng nay, ngày 07 tháng 11 năm 2017 Trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức hoạt động ngoại khóa truyền truyền chung tay tiết kiệm điện năm 2017. Hoạt động tuyên truyền không chỉ giúp nâng cao nhận thức thay đổi hành vi cho các em về hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả chương trình còn gián tiếp tác động đến gia đình các em và cộng đồng dân cư. Nhà trường cũng mong muốn ý thức tiết kiệm điện sẽ theo suốt cuộc đời các em góp phần hình thành lên một thế hệ trẻ với nếp sống văn minh và ý thức đầy đủ về hoạt động tiết kiệm năng lượng.


Bà Ngô Thị Ninh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc tuyên truyền tiết kiệm điện

       Các em học sinh rất hào hứng, phấn khởi khi được tham gia hoạt động ngoại khóa về tiết kiệm điện. Sau khi nghe cô Nguyễn Thị Hải Yến - Tổng phụ trách đội tuyên truyền giúp các em học sinh hiểu được "Điện không phải là tài nguyên vô tận - Hãy chung tay tiết kiệm điện – Hãy tắt điện khi không sử dụng và sử dụng điện một cách hợp lý, hiệu quả".

Cô Nguyễn Thị Hải Yến - Tổng phụ trách đội tuyên truyền tiết kiệm điện

      Sau buổi sinh hoạt ngoại khóa và các buổi tuyên truyền phát thanh măng non, các em học sinh được trang bị những kiến thức về tiết kiệm điện trong nhà trường, lớp học và trong cuộc sống hàng ngày. Các em đã cùng hô khẩu hiệu "tắt điện khi không sử dụng" thể hiện sự quyết tâm của các em chung tay tiết kiệm điện. Chắc chắn rằng sau buổi tuyên truyền hôm nay mỗi em học sinh của trường đều là truyên truyền viên tích cực để tất cả mọi công dân đều hiểu rõ: tiết kiệm điện là tiết kiệm ngân sách nhà nước và tiết kiệm tài nguyên quốc gia, là bảo vệ môi trường bền vững cho tương lai đất nước.

Các em học sinh hào hứng cùng hô khẩu hiệu

Ánh Dương