Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
Email: th.nvc.ntsen@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trương tiểu học Nguyễn Văn Cừ
Website:
Đơn vị: Trường TH Nguyễn Văn Cừ
Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuật
Chuyên môn: Mĩ thuật
Thống kê:  Tổng số bài: 183       Đã duyệt: 183       Tổng điểm: 98

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt