18-19-TN3.jpg
18-19-TN 2 .JPG
18-19-TN 1 .jpg
18-19-TRANGNHAT3.jpg
kg 16-17.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Trường TH Nguyễn Văn Cừ trân trọng thông báo thời gian vào lớp năm học 2019-2020:

- Giờ mùa hè: Sáng: Từ 6giờ 45' đến 10 giờ 15'; Chiều: Từ 13 giờ 45' đến 16giờ 15' (trong đó có 15 phút ôn bài đầu giờ).

- Giờ mùa đông: Sáng: Từ 7 giờ 15 đến 10 giờ 30'. Chiều: Từ 13 giờ 40' đến 16 giờ 10' (trong đó có 15 phút ôn bài đầu giờ).

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 20 / 10 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên