Tài nguyên
Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn/Tác giả:

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanh Phim Khác
1 Địa chỉ tải phần mềm Scratch 2.0
Nhấn vào đây để tải phần mềm Scratch 2.0
2 PaintXP
3 Phần mềm gõ 10 ngón TypingMatser
4 Phần mềm RapidTyping
5 Phần mềm TypingMaster10
6 Quyển 1. Phần mềm Aldo s Pianito
7 Quyển 1. Phần mềm MIickey
8 Quyển 1. Soukoban
9 Quyển 1.Phần 2.Bài 1. Trò chơi Blocks
10 Quyển 1.Phần 2.Bài 2. Trò chơi Dots
11 Quyển 1.Phần 2.Bài 3. Trò chơi Sticks
12 Quyển 1.Phần 3. Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario
13 Quyển 1.Phần 6.Bài 1. Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 3 - LearningMath3
14 Quyển 1.Phần 6.Bài 2: Học làm công việc gia đình với Tidy Up - Gotidy
15 Quyển 1.Phần 6.Bài 3. Tiếng Anh với Alphabet Blocks - Phần mềm học tiếng Anh AB
16 Quyển 1.Phần 6.Bài 4: Rèn luyện tư duy với Soukoban - Phần mềm Soukoban
17 Quyển 2.Phần 3. Em tập gõ 10 ngón- Phần mềm luyện gõ 10 ngón - Mario
18 Quyển 2.Phần 4. Bài 1: Học Toán với phần mềm Cùng học Toán 4- Phần mềm LearningMaths 4
19 Quyển 2.Phần 4.Bài 2: Khám phá rừng nhiệt đợi - Phần mềm MSBSTRAT
20 Quyển 2.Phần 4.Bài 3. Tập thể thao với trò chơi Golf- Phần mềm crazygolf
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 32 mục.
trong 2