DHDB-QN-XV.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Từ ngày 28/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021

Thời gian học trực tuyến: từ ngày 01/02/2021

 

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 05 / 03 / 2021
7 giờ 30

Đ/c Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng; Đ/c Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng họp Hội đồng sư phạm; trực trường phòng chống dịch covid-19

Cảnh quan, môi trường học đường
Công khai hóa về Nhà trường
Tài nguyên