Thông báo phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Nguyễn Văn Cừ trực dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020

Thông báo số 134/TB-THNVC ngày 29/4/2020 Thông báo phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Nguyễn Văn Cừ trực dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020


Thông báo số 134/TB-THNVC ngày 29/4/2020 Thông báo phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường TH Nguyễn Văn Cừ trực dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2020


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu