Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2011-2012


 

Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ                        
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường, năm học 2011-2012
STT
Nội dung
Tổng số
Hình thức tuyển dụng
Trình độ đào tạo
 
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
 
 
TS
 
 
ThS
 
 
ĐH
 
 
 
 
TCCN
 
 
Dưới TCCN
 
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
26
26
 
 
 
9
13
4
 
 
I
Giáo viên
20
20
 
 
 
5
12
3
 
 
 
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Mĩ thuật
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Thể dục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Âm nhạc
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
4
Tiếng nước ngoài
2
2
 
 
 
1
1
 
 
 
5
Tin học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Cán bộ quản lý
2
2
 
 
 
2
 
 
 
 
1
Hiệu trưởng
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
Phó hiệu trưởng
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
III
Nhân viên
4
4
 
 
 
2
1
1
 
 
1
Nhân viên văn thư
1
1
 
 
 
1
 
 
 
- Trình độ ĐH CNTT
- Nhân viên HC -tin
2
Nhân viên kế toán
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
3
Thủ quĩ
1
1
 
 
 
 
 
1
 
Kiêm y tế
4
Nhân viên y tế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Nhân viên thư viện
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
6
Nhân viên khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đông Triều, ngày 02 tháng 6 năm 2012
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
Trần Thị Ước
 
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2012 - 2013
STT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NĂM VÀO NGÀNH
CHỨC VỤ
TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
SỐ ĐIỆN THOẠI
1
Trần Thị Ước
1959
1979
H.trưởng
Đại học
0333.676.442
2
Phan Thanh Lý
1958
1979
P.HTrưởng
Đại học
0333.872.396
3
Khổng Thị Hoà
1970
1990
CTCĐ-Giáo viên
Đại học
0336.330.161
4
Nguyễn Ngọc Ánh
1977
2000
Tổ trưởng tổ 4-5
 0166.2839.699
5
Bùi Thị Tươi
1959
1978
T.Trưởng tổ 1-2-3
10+2
0333.678.174
6
Trần Thị Hoa
1959
1980
P.tổ trưởng 4-5
0333.678.195
7
Trần Thị Thanh Xuân
1984
2009
P.tổ trưởng 1-2-3
0916.021.812
8
Trần Thị Duyên
1958
1979
Giáo viên
10+2 
0333.583.915
9
Lã Thị Bích Hạnh
1960
1981
Giáo viên
0333.585.100
10
Nguyễn Thanh Hương
1980
2002
Giáo viên
0333.872.509
11
Đỗ Thị Thu Hường
1979
2009
Giáo viên
0978.891.936
12
Nguyễn Thị Lan
1958
1979
Giáo viên
10+2 
0333.678.919
13
Nguyễn Thị Hải Lý
1979
 
Giáo viên
0169.5850.863
14
Lê Thị Kim Lương
1986
2011
Giáo viên
0168.5326.468
15
Mai Thị Phương
1958
1979
Giáo viên
0333.585.218
16
Võ  Thị Hồng Phương
1978
1999
Giáo viên
CĐ Ngoại ngữ
0333.678.418
17
Vũ Thị Thuý
1958
1979
Giáo viên
CĐ tiểu học
0333.678.173
18
Nguyễn Thị Hải Yến
1979
2004
Tổng phụ trách-GV âm nhạc
CĐ Â.Nhạc
0333.677.679
19
Nguyễn Thị Sen
1980
2002
Giáo viên Mĩ thuật
ĐHMT
0982.291.447
20
Nguyễn Thị Huyền
1982
2008
Tổ trưởng tổ VP-Kế toán
TCKT
0333.677.573 
21
Nguyễn Thị Dương
1982
2009
Bí thư đoàn-Tin - VP
Đại học CNTT
0972.821.689
22
Ngô Thị Nguyệt
1966
1996
Thủ quỹ-Y tế
TCKT
0902.138.787
23
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
15/08/1989
2012
Giáo viên
CĐ Tiểu học_SP
0126929211
24
Nguyễn Thị Tâm
01/03/1983
2012
Giáo viên
ĐH Tiểu học_SP
0974119500
25
Nguyễn Thị Hồng Thoan
15/10/1987
2012
Giáo viên
CĐ Âm nhạc_SP
01222395113
26
Nguyễn Thị Ngọc Mai
02/01/1989
2012
T.viện-T.bị
CĐ Thư viện_SP
0987320885
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thị Ước
 

 

 Các thông tin khác: