Phân công chuyên môn năm học 2014-2015 (thực hiện từ ngày 13/10/2014)


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2014-2015
(Thực hiện từ ngày 13/10/2014)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn     năm học 2014-2015

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

1

Ngô Thị Ninh

07/10/1977

 

 

x

ĐH tiểu học

Hiệu trưởng

 

2 tiết

 

2

Phạm Thị Hà

10/12/1975

 

 

x

ĐH tiểu học

P.hiệu trưởng

 

4 tiết

 

3

Nguyễn Ngọc Ánh

12/10/0977

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 5

TT tổ 4-5

17 tiết

 

4

Lê Thị Kim Lương

04/05/1986

 

 

ĐH tiểu học

CN lớp 2

 TT tổ 2-3

17 tiết

 

5

Trần Thị Thanh Xuân

25/9/1984

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 1

 TT tổ 1

17 tiết

 

6

Nguyễn Thị Tâm

01/03/1983

 

 

 x

ĐH tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

7

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

15/8/1989

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 1

 TP tổ 1

20 tiết

 

8

Nguyễn Minh Phượng

22/10/1979

 

x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 2

 TP tổ 2-3

20 tiết

 

9

Nguyễn Thị Hải Lý

30/05/1979

 

 

 x

ĐH tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

10

Nguyễn Thị  Thu

 

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

Hợp đồng

11

Lã Thị Bích Hạnh

22/10/1960

 

 

ĐH tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

 

12

Trần Thị Kim Sang

27021993

 

 x

 

CĐ tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

 Hợp đồng

13

Nguyễn Thanh Hương

21/07/1980

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 5

TP tổ 4-5

20 tiết

 

14

Khổng Thị Hoà

8/9/1970

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 4

 CTC.Đoàn

17 tiết

 

15

Đỗ Thị Hường

12/3/1987

 

 

x

ĐH tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

 

16

Đỗ Thị Thu Hường

19/05/1979

 

 

ĐH Ngoại ngữ

Dạy tiếng Anh

 

23 tiết

 

17

Võ Thị Hồng Phương

7/8/1978

 

 

x

ĐH Ngoại ngữ

Dạy tiếng Anh

 

23 tiết

 

18

Nguyễn Thị Sen

14/06/1980

 

 

x

ĐH Mĩ thuật

Dạy Mĩ thuật

 

23 tiết

 

19

Nguyễn Thị Hồng Thoan

15/10/1987

 

x

 

CĐ Âm nhạc

Dạy Âm nhạc

BTĐ TN + Trưởng ban TTND

21 tiết

 

20

Nguyễn Thị Hải Yến

19/12/1979

 

x

 

CĐ Âm nhạc

Dạy Âm nhạc

 TPTĐ

6 tiết

 

21

Trần Thị Huyền Trang

09/12/1990

 

x

 

CĐ tiểu học

Dạy buổi 2

 

20 tiết

 Hợp đồng

22

Đinh Hải Tuyền

04/02/1990

 

 

x

ĐH TDTT

Dạy thể dục

 

20 tiết

 Hợp đồng

23

Ninh Thị Thùy Liên

26/8/1990

 

x

 

CĐ tiểu học

Dạy buổi 2

 

20 tiết

 Hợp đồng

24

Nguyễn Thị Huyền

9/9/1982

 

 

x

Đại học

Kế toán + Y tế

TT tổ VP

 

 

25

Nguyễn Thị Dương

25/09/1982

 

 

x

ĐH CNTT

Hành chính tin

 

 

 

26

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2/1/1989

 

x

 

CĐ Thiết bị - Thư viện

Thư viện – Thiết bị

 

 

 

27

Ngô Thị Nguyệt

29/02/1966

 x

 

 

TC kinh tế

Thủ quỹ - HC – Văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đông Triều, ngày 13 tháng 10 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Ninh

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu